Sedláček František Daněk *1892
Žák UMPRUM u V. Nechleby. Malíř krajin. lesních interiérů, potočních zákoutí, městských uliček a zámků. Dále Toman str.152.