Lízner Bohumil *1881
Malíř a profesor v Hradci Králové. Studium na mnichovské akademii a soukromě v Paříži. Dále Toman str.42-43.