Oliva Viktor *1861 - 1928
Malíř a ilustrátor. Žák AVU u prof. Seguense. Ve studiích pokračoval v Mnichově a v Paříži. Dále Toman str.223.