Král Jaroslav *1883 - 1942
Malíř a kreslíř. Profesor kreslení a architektury. Studium na AVU u prof. Hynaise. Dále Toman str.551.