Petříček Adolf *1883 - 1943
Malíř a grafik v Bratislavě a ve Strakonicích. Žák na AVU u prof. Ženíška. Figurální malba a podobizny. Dále Toman str.266.