Skála Vít *1883
Žák prof. Pirnera na AVU. Krajinář a figuralista.Dále Toman str.453.