Vaic Aleš *1920
Malíř a grafik. Syn malíře Josefa Vaice. Soukromá studia u svého otce. Dále Toman str.634.