Špitnik Ladislav J. *1901
Také Špitálník. Malíř a grafik. Žák u prof. Engelmüllera, Kalvody a Plačka. Studijní cesty po Itálii a na Adrii. Dále Toman str.554.