Galerie Vltava - galerie obrazů

Logo    Galerie Vltava  
Úvodní strana | Nabídka obrazů | Rejstřík malířů | Prodané obrazy | Obchodní podmínky | GDPR | Výstavy | Dotazy | Kontakt
  Dárkový poukaz       Moje galerie >>
CZ   EN
    Ochrana osobních údajů - GDPR

Zpracování a ochrana ososbních údajů - GDPR


Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
 

Kdo je správce?


Podnikáme jako právnická osoba Galerie Vltava s.r.o., IČ 24120057, se sídlem Seifertova 681/79, 130 00 Praha 3, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 180 335 a provozujeme webové stránky www.galerievltava.cz. Vaše osobní údaje nikomu dalšímu neposkytujeme a využíváme je pouze k vyřízení Vaší objednávky a zaslání zboží a komunikaci s tímto spojenou, nebo k zasílání novinkových e-mailů.
 

Kontaktní údaje


Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 724 214 174 nebo na e-mail: galerievltava@seznam.cz.
 

Prohlášení


Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování


Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (objednávky) a k zaslání zboží.
Vedení účetnictví
Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využíváme pouze za účelem zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají.
 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů


Chráníme osobní údaje v maximální možné míře, pomocí technologií, které odpovídají stupni našeho technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.
 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů


Chráníme osobní údaje v maximální možné míře, pomocí technologií, které odpovídají stupni našeho technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.
Předání osobních údajů třetím osobám – nepředáváme.
Předávání dat mimo Evropskou unii – nepředáváme.
 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů


V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@slunecnikamen.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut) Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému a záloh. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení E-maily s inspirací Vám zasíláme jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Vše pouze na základě Vašeho souhlasu.
 

Mlčenlivost


Dovolujeme si Vás ujistit, že při zpracování Vašich osobních údajů, zachováváme mlčenlivost o těchto osobních údajích. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.
 
Na užití fotografií se vztahují všechna autorská práva - Truck Praha 2010 (c)